Workshop

JOY HEYNEKE CREATIVE WORKSHOP HELD 13 – 16 NOVEMBER 2012 AT KATO’S HALL

From Joy Heyneke;

Come and celebrate your unique creativity, loosen up and express your own visual language, combine elements, exaggerate and simplify, push and pull until you swing with your style.

Art is the authentic voice of the soul, bringing an immediate response from the viewer without the necessity of words.

Artists confer life on this process with each thought and stroke of the brush,’ Mary Todd-Beam

 
Joy helps Everine with her collage

Everine and Joy 


Content of course:


  • Collage and Mixed Media Painting: investigating Technique, Composition, Colour and    
  •  Content.
  •  Preparation of suitable surfaces and backgrounds.
  •  Message and content.
  •  Experimenting with texture and surface, layering of paint, inks and chosen images,
  •  Combining script and paint.
  •  Handling the characteristics of papers, cloth and fibre and pastes.
  • Types of photocopies and adhesion methods and mediums.
  •  The importance of the integration of disparate elements. Glazing and scumbling.
  •  Presentation (How to analyze your artwork and correct)


Joy also tutored us concerning the requirements for a successful artwork. She gave us each  a list containing diagnostic questions for future use to analyse a problematic artwork and in so doing, correct it.

 

  From the pen of Kato

   This workshop was partly subsidized by the LAA for interested members and represented a self discovering journey.

   Every person that attended created a personal ‘Altered Book’ based on t heory, collage and textures using art media

   of his/her choice   as well as a finished collage artwork. No two works were the same.

   This was a very creative, growing and learning experience for every serious artist that attended.

 

   During the first two days (13th – 14th) we created an ALTERED BOOK while noting our ideas and theoretical info

   for creating a series of artworks to sell, or with the express goal to have a solo exhibition. We all simultaneously

   learned how to relate this info into our artworks by creating SMALL (thumb nail) ARTWORKS in our book

   with elements of collage, mixed media, paint, pastels and textures. This Altered Book/Journal will serve us in

   future as a ‘bank or reference’ for ideas and themes in the creating process as well as stand as an artwork in its own right.

 

   On the 3rd and 4th day (15th – 16th) we finished one final artwork (most artists finished two) with a crit held at the

   end of the workshop. Most artists took home an Altered Book/Journal, extra theoretical info, ideas and examples

   as reference for future artworks as well as two final artworks.  

 

  On behalf of the members who attended the above workshop I wish to thank the LAA for partly subsidising this workshop.Celeste Higgs Schoeman busy with heer altered book

 Celeste Higgs Schoeman at work

 

TERUGVOER VAN LEDE WAT HIERDIE WERKSWINKEL BYGEWOON HET

Hannes Scholtz:

Ek het die werksinkel met Joy oneindig geniet en so baie geleer.  Ons hier in die Laeveld mis baie uit omdat ons so ver van die groot kunstenaars woon. Die lede wat nie Joy se werkswinkel  bygewoon het nie kan baie spyt wees. Hulle het verskriklik baie gemis.

Joy het vir my 'n nuwe wereld oopgemaak en vir my perspektief gegee oor beplanning, konseptualiseing en navorsing vir 'n kunswerk voordat jy eers kan begin dink oor komposisie of 'n tema om op doek vas te le.

Sy het vir ons gewys dat 'n goeie kunswerk baie goed deurdink moet word en dat dit nie sommer net die kopieer  van 'n prentjie is nie.

Nogmaals baie dankie vir die geleentheid. Om so 'n werkswinkel te kon bywoon is baie meer werd as duisende rande.

Die LAA het dit vir ons kunstenaars wat maar ons sente moet omdraai, moontlik gemaak om waardevolle kennis op te doen.  Ek hoop dat daar binnekort weer sulke geleenthede geskep sal word vir ons lede en dat die lede wat dink hulle is slim genoeg, sal besef dat mens nooit alles weet nie en dat elkeen altyd iets by 'n ander kunstenaar kan leer.


Everine Cason:

Volgens Joy is ‘Collage’ ‘n ou kunsvorm afkomstig van China en daar bekend as ‘Palnet’. Dit is baie belangrik en leersaam vir ‘n kunstenaar om eers ‘n bietjie navorsing oor verskillende  kunsvorme se ontstaan te doen voordat daar met ‘n kunswerk begin word.   In moderne tye het die twee kunstenaars Braque en Matisse stukkies papier en verf vir collages gebruik.  

Siende dat verwysing baie belangrik is het ons eers voorbereiding getref deur in tydskrifte te blaai vir fotos wat betrekking het op ons gekose tema. Dit was ons beginpunt en daarby is ander gepaste  materiale gevoeg asook verf en gom om ‘n boodskap oor te dra. Die soektog na geskikte beeldmateriaal, plasing daarvan op doek asook al die bykomende teksture en materiale en skep van  ‘ n gepaste agtergrond, alles vorm ‘n deel van die collage proses.

My doel was om ‘n ou plaaswerf, wat geslagte lank al in die besit van een familie is, uit te beeld. Ek was baie tevrede met die eind resultaat.

My tweede werk beeld ‘n Bybelse tema uit met simboliese verwysing na die vyeblaar en wingerdstok. Baie dankie vir ‘n interessante en leersame werkswinkel.


Collage by Joy Heyneke

Collage done by Joy

 

Collage by Erica Schoeman  

                          Collage by Erica Schoeman

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Collage by Hannes Scholtz

Collage by Hannes Scholtz

This week's featured art...